# شما؛ "پیوند روحانی و بنی صدر" در رازهپیمایی روز قدس 1396
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

# شما؛ "پیوند روحانی و بنی صدر" در راهپیمایی روز قدس ۱۳۹۶

اخلاف بین حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای از مناظره‌های انتخاباتی ۱۳۹۶ تقریبا علنی شد. طی چند روز گذشته آیت‌الله خامنه‌ای در مورد "دوقطبی شدن جامعه" مشابه زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر صحبت کرد که براساس آن برخی روحانی را با بنی‌صدر مقایسه می‌کنند. تا جایی که گروهی در راهپیمایی روز قدس "پیوند روحانی و بنی‌صدر" را تبریک گفتند.