'نزدیک به سه میلیون نفر' در ایران معتاد هستند

مواد مخدر حق نشر عکس Getty Images

پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید شیوع شناسی جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله نشان داده است که در ایران دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر معتاد هستند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای افشار دیروز (سوم تیر، ۲۵ ژوئن) گفت این آمار نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر "رشد چندانی نداشته" و با توجه به رشد جمعیت کاهش هم یافته است.

این در حالی است که در پنج سال گذشته شمار معتادان در ایران یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام شده بود.

سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ایرنا گفت: "عدد دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد که اخیرا اعلام شده است، عدد صحیحی نیست و باید به این رقم معتاد در کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز اضافه کرد."

آقای صفاتیان گفت "پنهان‌کاری" مردم در پیمایش‌های شیوع‌شناسی باعث شده آمار معتادان در ایران کمتر از رقم واقعی باشد.

اگر صحبت‌های آقای صفاتیان را معیار قرار دهیم باید شمار واقعی معتادان در ایران را حدود سه و نیم میلیون نفر دانست که در مجموع "نزدیک به ۱۰ میلیون" نفر به گونه‌ای با مواد مخدر درگیر هستند.

آقای صفاتیان همچنین گفت با توجه به رشد جمعیت میزان مصرف کاهش نیافته است:

"به جمعیت کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن اضافه شده است؛ یعنی ما تقریبا نزدیک پنج درصد، رشد جمعیت داشته ایم اما تعداد معتادان در این پنج سال از یک میلیون و ۳۲۵ هزار به ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن رسیده است و ۱۰۰ درصد رشد دارد؛ این در حالی است زمانی می توان آمار معتادان در کشور را متناسب با رشد جمعیت اعلام کنیم که آمار نیز پنج تا ۱۰ درصد افزایش یابد."

حق نشر عکس Getty Images

دکتر حسن رجایی روانپزشک و متخصص ترک اعتیاد معتقد است که آمار واقعی اعتیاد را در ایران نمی‌توان بدقت روشن کرد چون وقتی رقم دقیق اعتیاد در جامعه‌ای مشخص می‌شود که آن جامعه‌ و دولت تمام جوانب اعتیاد را فهمیده باشند.

دکتر رجایی به بی‌بی‌سی فارسی گفت آمارهای نهادهای رسمی غیر دولتی مثل معاونت نیروی انتظامی با رویکردی "محافظه‌کارانه" اعلام می‌شود بنابراین آمار واقعی هیچ وقت به زبان نمی‌آید."

او همچنین گفت "درمان اعتیاد القای امید به جامعه است" و هر وقت جامعه چشم انداز امیدوارکننده‌تری در پیش رو دارد شمار کسانی که برای ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند بیشتر می‌شود.

دکتر رجایی گفت اکثر کسانی که در حوزه ترک اعتیاد کار می کنند با این موضوع مواجه شده‌اند که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مراجعان ترک اعتیاد افزایش یافته، پدیده‌ای که به درجاتی کمتر پس از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ هم دیده شد.

او گفت همین که ترس از خودافشایی کمتر شده و آمارها به رقم اصلی نزدیکتر شده نشانه این است که حل معضل اعتیاد در مسیر درستی قرار گرفته است.