شعرخوانی میثم مطیعی در مراسم عید فطر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعرخوانی علیه دولت روحانی در مراسم عید فطر

قرائت شعری در انتقاد از دولت حسن روحانی در ابتدای مراسم نماز عید فطر امسال در تهران جنجالی شده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.