سی سال پس از حمله شیمیایی عراق به سردشت؛ فاجعه‌ای در سکوت خبری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سی سال پس از حمله شیمیایی عراق به سردشت؛ فاجعه‌ای در سکوت خبری

بعد از هیروشیما و ناکازاکی، سردشت اولین شهرپرجمعیتی بود که قربانی سلاحهای کشتار جمعی شد. اما آنزمان، جهان تا حدود زیادی سکوت کرد. بعضی معتقدند دنیا عوض شده و استفاده از این سلاحها دیگر تحمل نخواهد شد. بعضی دیگر میگویند جهان اینقدر هم تغییر نکرده. در گزارش سعیده هاشمی تصاویر ناراحت کننده ای هست.

موضوعات مرتبط