انتقاد امریکا از شورای امنیت در مورد برنامه موشکی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد امریکا از شورای امنیت در مورد برنامه موشکی ایران

آمریکا به شدت از شورای امنیت انتقاد کرده که چرا به ایران اجازه می‌دهد قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کند. این قطعنامه‌ایست که بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهان تصویب شد و دیروز جلسه‌ای درباره سومین گزارش شش ماهه دبیرکل درباره پایبندی طرفین به تعهداتشان برگزار شد. نیکی هِیلی، نماینده آمریکا، خواهان برخورد با ایران شد اما این موضع از حمایت زیادی در شورای امنیت برخوردار نبود. جمال الدین موسوی گزارش می‌دهد: