جدی‌تر شدن مشکل آب در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدی‌تر شدن مشکل آب در ایران

کم آبی و بی‌آبی در ایران به قدری جدی شده کمتر روزی است که یکی از مقامات دولتی یا حکومتی به آن اشاره نکند. درتازه‌ترین مورد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بی‌توجهی به مدیریت آب انتقاد کرده و گفته آب در ایران یک موضوع امنیتی است. اما نگفته منظورش از امنیتی دقیقا چیست. به گفته کارشناسان محیط زیست، علاوه بر خشکسالی، سیاست‌های حکومت در سه دهه گذشته، اوضاع را وخیمتر کرده. از جمله، پروژه‌های عظیم سد سازی و تلاش برای نجات صنعت کشاورزی به هر قیمت. گزارش شهریار صیامی را در اینباره ببینیم.