انتظارات سران قوای سه گانه ایران از قوه قضائیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتظارات سران قوای سه گانه ایران از قوه قضائیه

در ایران، سران سه قوه، انتظاراتشان از قوه قضائیه را در همایشی مطرح کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه هر دو بر استقلال دستگاه قضایی تأکید کردند اما با تعبیرهایی متفاوت. تعبیرهایی که در بگومگوهای گذشته آنها هم شنیده شده بود. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.