کنفرانس مقابله با ریزگردها ، در میانه گرد و غبار اختلاف‌های منطقه‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنفرانس مقابله با ریزگردها ، در میانه گرد و غبار اختلاف‌های منطقه‌ای

ریزگردهایی که هر از گاهی آسمان نواحی وسیعی از ایران را تیره می کند و نفس را بر مرد و زن و پیرو و جوان تنگ می کند، مشکلی منطقه ای است. وضعیت در بسیاری مناطق از شمال آفریقا گرفته تا سوریه، عراق، حاشیه خلیج فارس، افغانستان و چین همین است. به همین دلیل تکیه کلام مقامات ایران در کنفرانس مبارزه با ریزگردها در تهران "همکاری های منطقه ای" بود. اما گفته های حسن روحانی در مراسم افتتاحیه ضمن اینکه فراخوانی برای همکاری بود با انتقاد از ترکیه و افغانستان و البته امریکا و عربستان همراه شد. مقاماتی از ترکیه و افغانستان به این کنفرانس امدند اما اختلافات دولتها در منطقه، بر سر اولین روز از کنفرانس برای مشکلی که مرز نمیشناسد، سایه افکند. سیاوش اردلان گزارش میدهد