مسئول محیط زیست سازمان ملل از مناطق درگیر با مشکل ریزگرد‌ها در ایران دیدن کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئول محیط زیست سازمان ملل از مناطق درگیر با مشکل ریزگرد‌ها در ایران دیدن کرد

مسئول محیط زیست سازمان ملل و نماینده این سازمان در ایران، امروز از مناطقی در ایران دیدن کردند که با مشکل ریز گردها دست به گریبانند. این بخشی از برنامه کنفرانس سه روزه گرد و غبار است که در تهران برگزار می شود. کنفرانسی که از اولین گام ها برای مشارکت جهانی علیه پدیده ریزگردها به شمار می‌رود. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط