ماجرای حریم خصوصی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای حریم خصوصی در ایران

در ایران، بحث درباره تعریف حریم خصوصی دوباره بالا گرفته. به ویژه بعد از اینکه سخنگوی نیروی انتظامی گفت مکانهایی که جلوی چشم مردم قرار دارند، حریم خصوصی نیستند. بدون شک در بسیاری از کشورها مردم مشکلی ندارند که پلیس برای پیشگیری از وقوع جرمهای جنایی ماشینها را بگردد یا برای رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی جلوی ماشینی را بگیرد. اما بارها دیده شده که در شهرهای ایران پلیس جلوی خودروها را می‌گیرد برای آن چیزی که هنجارشکنی می‌نامد. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.