ثبت شهر تاریخی یزد به عنوان میراث فرهنگی جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ثبت شهر تاریخی یزد به عنوان میراث فرهنگی جهان

امروز برای شهر تاریخی یزد در ایران، به روزی تاریخی و مهم تبدیل شد. اعضای یونسکو به اتفاق آرا رای دادند که شهر یزد به عنوان میراث فرهنگی جهان ثبت شود.

مقامات ایران توانستند کشورهای دیگر را متقاعد کنند که از ثبت جهانی و رسمی شهر یزد در یونسکو حمایت کنند. یزد نخستین شهر ایران است که در میراث جهانی یونسکو ثبت می شود.

این حاصل سالها تلاش مسئولان فرهنگی ایران و فراز و نشیب های گوناگون بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.