کشف صدها مورد کارچاق‌کنی در قوه قضائیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف صدها مورد کارچاق‌کنی در قوه قضائیه ایران

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه می‌گوید در سال ۹۵ در این قوه؛ صدها مورد کارچاق‌کنی کشف کرده که ارزش آن بیش از پانزده هزار میلیارد تومان است. کار چاق‌کن به کسانی گفته می‌شود که در ازای دریافت پول، امکان انجام کار اداری را فراهم می‌کنند. همزمان گفته شده که در این مدت دهها قاضی متخلف برکنار شده‌اند، که نسبت به سال پیش از آن، مقدار قابل توجهی بیشتر است. مجید خیام‌دار گزارش‌ می‌دهد.

موضوعات مرتبط