واکنشها به قرارداد نفتی ایران با توتال فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنشها به قرارداد نفتی ایران با توتال فرانسه

بازگشت توتال، غول انرژی جهان، به بازار ایران با ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری؛ واکنش‌هایی متفاوت به همراه داشت: موجی از شادی میان هواداران دولت و توفانی از انتقاد از طرف منتقدان. طرفداران دولت می‌گویند این قرار داد مصداق بارز برداشته شدن تحریمهاست. مخالفان می‌گویند، قراردادی که کمتر از بیست درصد سهم آن به ایران می‌رسد چه توجیهی دارد؟ به گفته آنها چند و چون پشت پرده ماجرا هم روشن نیست. به همین دلیل شماری از نمایندگان مجلس عزم را جزم کرده‌اند تا با طرحی سه فوریتی جلوی اجرای قرارداد را دست کم برای مدتی بگیرند. اما قرارداد با توتال کدام است؟ یک موفقیت بزرگ برای ایران پس از تحریم یا معاهده‌ای پر از تحقیر؟ گزارشی در این باره از مجید خیام‌دار