گفتگو با هژیر رحمانداد دوست مریم میرزاخانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با هژیر رحمانداد دوست مریم میرزاخانی

دنیای علم امروز به سوگ مریم میرزاخانی نشسته است. ریاضی‌دان نخبه جهان که پس از نبردی سخت با سرطان از پا درآمد. مریم میرزاخانی در طول عمر نسبتا کوتاه خود برترین نشان‌های افتخار علمی در جهان را کسب کرد. گفتگویی داریم با هژیر رحمانداد استاد مدیریت در دانشگاه ام آی تی بوستون و از دوستان مریم میرزا خانی در مورد وی.