زندگی کوتاه مریم میرزاخانی، یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان زن جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی کوتاه مریم میرزاخانی، یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان جهان

مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان زن در جهان، در اثر سرطان درگذشت. خانم میرزاخانی در طول عمر نسبتا کوتاه خود برترین نشان‌های افتخار علمی را کسب کرد. مریم میرزاخانی هنگام مرگ ۴۰ سال داشت. سیاوش اردلان نگاهی کرده به زندگی کوتاه او.