ادامه واکنش‌ها به بازدید دهها سفیر از زندان اوین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه واکنش‌ها به بازدید دهها سفیر از زندان اوین

واکنش‌ها به بازدید دهها سفیر از زندان اوین ادامه دارد. این بازدید به دعوت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران انجام شد. نهادی که گفت سفیران از مشاهده وضعیت مطلوب زندان اوین شگفت‌زده شده‌اند. اما چند روز بعد، بعضی از زندانیان گفتند که مسئولان تصویری واقعی از داخل زندان ارائه ندادند. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی.