گفتگو با رها بحرینی  پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل

واکنش‌ها به بازدید دهها سفیر از زندان اوین ادامه دارد. این بازدید به دعوت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران انجام شد. نهادی که گفت سفیران از مشاهده وضعیت مطلوب زندان اوین شگفت‌زده شده‌اند. اما چند روز بعد، بعضی از زندانیان گفتند که مسئولان تصویری واقعی از داخل زندان ارائه ندادند. در این مورد با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده‌ایم.