#شما؛ واکنشها به خبر درگذشت مریم میرزاخانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ واکنشها به خبر درگذشت مریم میرزاخانی

"الگوی بسیاری از دانش آموزان علاقه مند به ریاضی بود"

واکنشها به خبر درگذشت #مریم_میرزاخانی را در این ویدیو ببینید