تداوم نزاع بر سر قرارداد ایران با توتال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم نزاع بر سر قرارداد ایران با توتال

در ایران امضای قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال همچنان موضوع بحث مخالفان و موافقان است. حالا مخالفان امضای قرارداد می‌گویند توتال سالها قبل برای گرفتن پروژه در ایران به بعضی مقامهای ایرانی رشوه داده. مقامهای وزارت نفت می‌گویند این اتهام هیچ وقت ثابت نشده. اما کدام طرف درست می‌گوید؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.