حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور ایران 'به زندان منتقل شد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور ایران 'به زندان منتقل شد'

حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی رییس جمهور ایران به زندان افتاده. مردی که مدتها نزدیکترین فرد به رییس جمهور ایران به حساب می‌آمد و از جمله در گفتگوهای هسته‌ای لقب "چشم و گوش" حسن روحانی را یافته بود. البته نام او مدتها در کانون مناقشات سیاسی و حقوقی ایران مطرح بوده و از ردپای او در پرونده‌های متعدد گفته می‌شده. سرانجام غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته که او نتوانسته وثیقه لازم را تامین کند و بازداشت شده. آیا قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌ای مالی ملاحظه نزدیکان عالیترین مقام سیاسی ایران بعد از رهبری را نکرده؟ یا این نشانه‌ای از وارد شدن جدالهای سیاسی به مرحله‌ای دیگر است؟ گزارشی از مجید خیام دار در این موضوع.