روحانی: اعضای دولت باید به خواسته‌های رای دهنده‌ها باور داشته باشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: اعضای دولت باید به خواسته‌های رای دهنده‌ها باور داشته باشند

رئیس جمهوری ایران باید بزودی از کابینه‌اش رونمایی کند. کابینه ای که اعضای آن باید بتوانند به وعده‌های او در مبارزات انتخاباتی تحقق بخشند. به همین دلیل، چانه زنی در بالا و فشار از پایین برای ترکیب دولت تازه بالا گرفته. از یکسو، گفته شده مشورت با ارکان بالای حکومت جریان دارد. از سوی دیگر، بعضی معتقدند پیروزی او مدیون تلاش آنهاست و امیدوارند در انتخاب وزرا فراموش نشوند. حسن روحانی هم امروز دولت آینده را فراجناحی توصیف کرد و گفت اعضای کابینه باید خواسته و نظر اکثریت مردمی را که رای دادند به طور کامل باور داشته باشند. بیشتر دراینباره صحبت میکنیم. اول، گزارش سعیده هاشمی.