دیدار سران سه قوه ایران بر سر چگونگی واکنش به تحریم های آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار سران سه قوه ایران بر سر چگونگی واکنش به تحریم های آمریکا

ایران در واکنش به تحریم های تازه آمریکا گفته است که در برهم زدن توافق هسته ای پیش قدم نخواهد شد. چگونگی واکنش ایران به این تحریم های تازه، موضوع گفت و گوهای سران سه قوه در ایران بود که امروز برگزار شد. کسری ناجی در گزارشی می گوید نگرانی ها در ایران از سرنوشت توافق هسته ای بالا گرفته است.