دعوای حکومت با احمدی نژاد و یارانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای حکومت با احمدی نژاد و یارانش

دادستان دیوان محاسبات ایران از صدور هفت حکم قطعی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین خبر داده. فیاض شجاعی به روزنامه اعتماد گفته که حجم تخلفات آقای احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش زیاد است و او هیچ وقت نمی‌تواند جبران کند. این در حالی است که جنگ لفظی یاران احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه در پی آزادی حمیدرضا بقایی از زندان ادامه دارد. مجید خیام دار نگاهی انداخته به این رویارویی که چند پرونده تخلفات مالی در مرکز آن قرار دارد.