آلبوم عکس: جشنواره تیرگان در تورنتو

جشنواره تيرگان كه هر دو سال يكبار در تورنتو برگزار مي شود يكشنبه شب پايان يافت. اين جشنواره هنرى فرهنگى شامگاه پنجشنبه افتتاح شده بود. بيش از ١٤٠ برنامه موسيقى، رقص، شب شعر، تئاتر ، انواع خوراكی های ايرانى و چايخانه سنتى در تيرگان گنجانده شده بود و نزديك ١٥٠ هزار نفر را به خود جلب كرد. اين عكس ها را عكاسان داوطلب در جشنواره تيرگان گرفتند و بخش هايى از اجراهاى مختلف را نشان مي دهد.

موضوعات مرتبط