در آستانه شروع دوره دوم ریاست جمهوری روحانی؛ چشم انداز برجام روشن نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در آستانه شروع دوره دوم ریاست جمهوری روحانی؛ چشم انداز برجام روشن نیست

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است در دوره دوم ریاست جمهوری اش حفظ برجام از مهمترین اولویتهای کشور خواهد بود. اما تا چه حد او در این کار موفق خواهد بود؟ کسری ناجی در گزارشش می‌گوید در آستانه شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، چشم انداز چندان روشن نیست.