آیا قفل حبس خانگی رهبران معترضان انتخابات ۸۸ بازشدنی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا قفل حبس خانگی رهبران معترضان انتخابات ۸۸ بازشدنی است؟

میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سرشناس ترین رهبران سیاسی جهان هستند، که در دنیای امروز در حصر خانگی‌اند. حالا خانواده‌های این چهره های معترض، حکومت را متهم می‌کنند که سیاست مرگ تدریجی آنها را با بی توجهی عمدی به وضعیت سلامتی آنها دنبال می‌کند. حاکمیتی که دو بخش است، بخشی زیر نظر رهبر و تحت نظر قاضیان و نظامیان، بخشی دیگر هم زیر نظر حسن روحانی، مقامی منتخب که این روزها سرگرم مهره چینی کابینه خود است. در تازه ترین خبرها دختران خانواده موسوی از بیماری قلبی پدر و مشکلات جسمی متعدد مادرخود گفته اند. خانواده کروبی هم از وخامت وضع قلب بیمار مهدی کروبی گفته اند. واقعا تعمدی در کار است؟ بی توجهی به وضعیت جسمی و ادامه حصر آنها چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم اول گزارشی از مجید خیام دار: