سلامت رهبران معترضین انتخابات ۸۸ در حصر؛ گقتگو با اردشیر امیر‌ارجمند و مهدی خزئلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حصر و مسئولیت اصلاح طلبان و روحانی؛ گفتگو با اردشیر امیر‌ارجمند و مهدی خزئلی

یک زن و شوهر - میر حسین موسوی و زهرا رهنورد - و یک روحانی ۷۹ ساله - مهدی کروبی - از سرشناس ترین رهبران سیاسی جهان هستند، که در دنیای امروز در حصر خانگی اند. حالا خانواده های این چهره های معترض، حکومت را متهم می کنند که سیاست مرگ تدریجی آنها را با بی توجهی عمدی به وضعیت سلامتی آنها دنبال می کند.