کابینه های ایران؛ چرا راه زنان سد می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابینه های ایران؛ چرا راه زنان سد می‌شود؟

این روزها که بحث کابینه در ایران داغ شده کشمکش‌ها بر سر حضور وزیر زن هم بیشتر شده. در حدود ۴ دهه‌ای که از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد تنها یک زن وزیر شده: مرضیه وحید دستجردی که در دولت محمود احمدی نژاد وزیر بهداشت شد. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.