عمده ترین موارد اختلاف بین رئیس جمهوری و رهبر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عمده ترین موارد اختلاف بین رئیس جمهوری و رهبر ایران

در چهار سال گذشته، سخنرانی ها و اظهار نظرهای رئیس جمهوری و رهبر ایران، بارها نشان داده بین عالی ترین مقام های ایران اختلاف نظر وجود دارد. از برجام و رابطه با آمریکا گرفته تا اشتغال زنان و آموزش. نمایش عمومی اختلاف میان حسن روحانی و آیت الله علی خامنه ای در مواردی کم نظیر بوده است. در آستانه دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، باران عباسی نگاهی انداخته به عمده ترین موارد اختلاف بین رئیس جمهوری و عالی ترین مقام کشور.

موضوعات مرتبط