کارنامه حقوق بشری کابینه یازدهم در کفه ترازو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارنامه حقوق بشری کابینه یازدهم در کفه ترازو

سازمان عفو بین الملل در گزارشی مفصل به وضعیت حقوق بشر بعد از روی کار امدن حسن روحانی پرداخته. بهبود وضعیت حقوق بشر یکی از وعده های حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بود اما عفو بین الملل می گوید از زمان ریاست جمهوری او، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی فشارها را برکنشگران اجتماعی افزایش دادند و دستگیری و هتک حرمت مدافعان حقوق بشر شدیدتر شده. این سازمان می گوید ایران تلاش دارد مدافعان حقوق بشر را با عنوان معاندان حکومت تخریب کند. سعیده هاشمی نگاهی کرده به تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین الملل.

موضوعات مرتبط