ساختار کابینه در ایران و وظایف هیئت دولت در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختار کابینه در ایران و وظایف هیئت دولت در ایران

فردا با حضور رهبر ایران و مقامهای حکومتی، مراسم تنفیذ حسن روحانی در مقام رئیس دولت دوازدهم برگزار می‌شود. و مراسم تحلیف هم شنبه انجام میشود و احتمالا آن روز حسن روحانی از کابینه اش رونمایی میکند. نعیمه نامجو نگاهی کرده به ساختار کابینه در ایران و وظایف هیئت دولت.