در مراسم تنفیذ حسن روحانی؛ رهبر ایران وضعیت کسب و کار را مهمترین مشکل مردم خواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در مراسم تنفیذ حسن روحانی؛ رهبر ایران وضعیت کسب و کار را مهمترین مشکل مردم خواند

رهبر ایران حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را امضا کرد. آیت الله علی خامنه ای مشکلات معیشتی مردم را مهمترین مساله توصیف کرد و از حسن روحانی خواست این موضوع را تا چهارسال دیگر به نقطه قابل قبولی برساند. حسن روحانی شنبه در مجلس سوگند یاد میکند و احتمالا از کابینه اش رونمایی خواهد کرد. جزییات بیشتر از این مراسم در گزارش سعیده هاشمی: