#شما؛ میهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ میهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی

از قبل از مراسم تحلیف حسن روحانی اینطور به نظر می‌رسید که فدریکا موگرینی میهمان ویژه دولت ایران است. اما در مراسم تحلیف، او خبرساز هم شد.