سرنوشت 'طرح تحول سلامت' در دولت آینده ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت 'طرح تحول سلامت' در دولت آینده ایران

کابینه جدید آقای روحانی بزودی کارش را شروع می‌کند. رئیس جمهور، در مراسم تحلیف در مقابل مردم، مسئولان و مهمانان خارجی و سفرای کشورهای خارجی از دو دستاورد بزرگ دولتش نام برد: برجام و طرح تحول سلامت. این طرح چرا تا این اندازه مهم است که آقای روحانی به عنوان دستاورد بزرگ دولتش از آن نام می‌برد. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.