گفتگو با پدر پناهجوی ایرانی که جسدش در جزیره مانوس پیدا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با پدر پناهجوی ایرانی که جسدش در جزیره مانوس پیدا شد

جسد یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس پیدا شده است. پلیس می‌گوید این مرد خودکشی کرده اما دیگر پناهجویان می‌گویند او کشته شده. پلیس پاپوا گینه نو در تازه‌ترین اظهار نظر در مورد این حادثه گفته جسد حامد شمشیرپور ۲۸ ساله، نزدیک یک مدرسه پیدا شده. پس پیدا شدن جسد او، گروه‌های حامی حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل درباره وضعیت پناهجویان در پاپوآ گینه نو شده‌اند. مسئولیت اداره و کنترل پناهجویان در جزیره مانوس به عهده دولت استرالیا است.