دولت دوازدهم با چه چالش‌‌هایی رو به رو است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت دوازدهم با چه چالش‌‌هایی رو به رو است؟

اولویت دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی جلوگیری از رویارویی بیشتر با قدرت‌های جهان بود و اطمینان دادن به آنها که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست تا تحریم‌های مربوط به آن برداشته شود. اما در دور دوم‌، چالش‌هایی بزرگتر پیش روست. مسعود آذر گزارش می‌دهد.