سه زن، نمایندگان نصف جمعیت ایران در دولت جدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه زن، نمایندگان نصف جمعیت ایران در دولت جدید

کابینه پیشنهادی حسن روحانی تا اینکه تک تک اعضایش از مجلس رای اعتماد بگیرند هنوز راه درازی دارد اما واکنش‌ها به آن زیاد بوده. به ویژه از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان که معتقدند یا سهمشان بسیار کم بوده یا بعضی وزرای پیشنهادی از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیستند. نبود زن هم باعث شد تا بعضی روزنامه ها تیتر بزنند همه مردان رئیس جمهوری. گرچه شاید عنوان دقیق‌تر همه مردان شیعه رئیس جمهوری باشد. به هرحال، به دلایل مختلفی حسن روحانی وزیر زن معرفی نکرد اما امروز سه زن را به عنوان معاون و دستیار منصوب کرد. گزارش باران عباسی را ببینید.