مصوبه ضد آمریکایی در مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصوبه ضد آمریکایی در مجلس ایران

مجلس ایران، به تلافی تحریم‌های تازه‌ی کنگره آمریکا، دو هزار میلیارد تومان را به توسعه برنامه موشکی و تقویتِ نیروی قدسِ سپاهِ پاسداران اختصاص داد. رئیس مجلس گفته، تصویب این طرح، گام اول در واکنش به تحریم‌های آمریکا بود و ۱۶ اقدام دیگر در راه است. وزارت خارجه ایران هم از این مصوبه مجلس استقبال کرده و گفته توافق هسته‌ای یا برجام را نقض نمی‌کند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.