انتخاب کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران

عیسی کلانتری به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست ایران معرفی شده است. آقای کلانتری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و در سالهای گذشته مدیر احیاء دریاچه ارومیه. رئیس جدید این سازمان با چالشهای بزرگ محیط زیستی روبروست، ازجمله بحران آب، مشکل ریزگردها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ. عیسی کلانتری به پیشنهاد شماری از کارشناسان انتخاب شده است اما منتقدانش می‌گویند تجربه کم او در امور محیط زیستی از موانع مقابل اوست. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط