محدودیتهای تازه علیه کارکنان بی‌بی‌سی- مصاحبه با سردبیر خبر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیتهای تازه علیه کارکنان بی‌بی‌سی- مصاحبه با سردبیر خبر

بر اساس اطلاعاتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی و همچنین بعضی از کسانی که به طور آزاد با بی‌بی‌سی همکاری می کنند، در ایران ممنوع المعامله شده‌اند. قوه قضاییه ایران توضیحی درباره علت این ممنوعیت نداده است. فهرست اسامی افراد به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابلاغ شده. در این رابطه با امیر عظیمی سردبیر خبر بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه کرده‌ایم.