ممنوع المعامله شدن تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوع المعامله شدن تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی

بر اساس اطلاعاتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی و همچنین بعضی از کسانی که به طور آزاد با بی‌بی‌سی همکاری می کنند، در ایران ممنوع المعامله شده‌اند. قوه قضاییه ایران توضیحی درباره علت این ممنوعیت نداده است. فهرست اسامی افراد به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابلاغ شده. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.