فراز و فرود روابط هند و پاکستان با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فراز و فرود روابط هند و پاکستان با ایران

هفتاد سال پیش در چنین روزهایی هند مستقل شد و از دل آن کشور پاکستان به وجود آمد. رابطه این دو کشور در این سالها همواره با تنش همراه بوده است.

در ادامه رشته گزارش های هفتادمین سالگرد استقلال هند و پاکستان، محمد وزیری نگاهی کرده‌است به روابط این دو کشور با ایران در طول این سالها.