چرا مهدی کروبی اعتصاب غذا کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا مهدی کروبی اعتصاب غذا کرد؟

محمدتقی کروبی، پسر مهدی کروبی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی توضیح می‌دهد که چرا پدرش ناچار به اعتصاب غذای خشک شده. وی همچنین به تشریح شرایطی می‌پردازد که منجر به اعلام اعتصاب غذای آقای کروبی در این شرایط مشخص شده است.