دومین روز بررسی کابینه تازه حسن روحانی در مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین روز بررسی کابینه تازه حسن روحانی در مجلس

مجلس ایران برای دومین روز، مشغول بررسی کابینه تازه حسن روحانی بود. کابینه‌ای از نام‌های آشنا از دولت قبلی و نام‌های تازه. چهارشنبه اما، دو وزارتخانه حساس و همیشه خبرساز اطلاعات و خارجه نقل محفل نمایندگان بود. علی همدانی و نگاهی به این جلسه.