نگرانی از افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در ایران

در ایران، اخیرا گزارشهایی از افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در پناهگاههای حیات وحش منتشر شده‌است. این سگ‌ها به حیوانات وحشی در طبیعت حمله می‌کنند که بعضی از آنها گونه‌های در معرض خطر هستند.

اما نگرانی جدی کارشناسان محیط زیست، بیماریهایی است که از این سگها به حیوانات وحشی نادر انتقال می‌یابد و البته بیماریهایی که احتمالا از حیات وحش به وسیله این سگها به محیط‌های انسانی انتقال می‌یابد. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط