گفت و گو با فرزند مهدی کروبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با فرزند مهدی کروبی

مهدی کروبی، یک روز پس از آغاز اعتصاب غذای خشک به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رجایی تهران منتقل شده.

آقای کروبی خواستار خروج نیروهای امنیتی از محل سکونت و همچنین برگزاری دادگاه علنی است.

گفت و گوی ما را با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، مشاهده نمائید.