جنجال نماز اجباری در چسب هل

انتشار عکسی از نمازخانه یک کارخانه چسب در ایران به جنجالی در شبکه‌های اجتماعی منجر شده است.

بر دیوار نمازخانه بنرهای دستورالعمل چگونگی رفتار در کارخانه نصب شده است.

روی یکی از بنرها نوشته شده است: "خواندن نماز از مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ برای تمامی آقایان اجباری شد. در غیراینصورت مشمول عکس العمل خواهد شد که حداقل آن جریمه ۱۲۰ هزار تومانی است یا اخراج میشوند."

در پاسخ به انتقادها از جریمه ۱۲۰ هزار تومانی برای نماز نخواندن، کارخانه چسب هل در حساب توییتر خود نوشت با توجه به این که شرکت خصوصی است و "به زور کسی را در کارخانه نگه نداشته"، اجبار برای نماز صحیح است.

کارفرمای این کارخانه گفت: "اصلا برای اقامه نماز این کارخانه را زده‌ام و ادامه می‌دهم والا به پول نیازی ندارم."

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجموعه دستورالعمل‌ها برای رفتار کارکنان، تحت عنوان "قوانین صنایع شیمیایی چسب هل" را پیدا کردند و به انتقاد از بخش‌هایی از آن پرداختند.

نه تنها نماز در کارخانه چسب هل نماز خواندن اجباری است، که "در حین گرفتن وضو صحبت کردن با یکدیگر ممنوع میباشد."

اما محدودیت‌ها و قواعد تنها درباره آداب مذهبی نیست.

به عنوان مثال در بخشی از "قوانین" شرکت چسب هل آمده است: "با توجه به این که ورود و خروج به سرویس بهداشتی توسط دوربین کنترل میشود، اگر بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامد، شامل عکس العمل خواهد شد."

"اگر در کارخانه به هر دلیلی چیزی سرقت و یا مفقود شود، در صورت پیدا نشدن فرد خاطی، کلیه کارکنان جریمه شده و حداقل عذر یک نفر نیز خواسته میشود."

شاید یکی از جالبترین موارد این باشد که در کارخانه چسب هل "استفاده از کلمه 'این دفعه ' ممنوع میباشد."

با توجه به چنین مقرراتی، چندین نفر صاحب کارخانه چسب هل را به طعنه به رهبر کره شمالی تشبیه کردند.

برخی در اعتراض به چنین مقرراتی و اراده کارفرما به کنترل شدید کارکنان، دیگران به تحریم چسب هل دعوت کردند.

هرچند در میان منتقدان شرکت هل، تحریم محصولات آن، مخالفانی هم داشت.

حمله‌ها به چسب هل چنان بالا گرفت که سایت این شرکت هک شد.

اگرچه چند ساعت پس از هک جمله‌هایی که هکر (یا هکرها) در سایت چسب هل قرار داده بودند پاک شده، اما وبسایت این شرکت همچنان خارج از دسترس است.

در چندین نمونه دستورالعمل وضع شده از طرف صاحب کارخانه چسب هل، محصول طبیعی ترکیب شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد ایران و ایدئولوژی حاکم در ایران دانسته شد.

با توجه به همزمانی جنجال چسب هل و اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال سندیکایی زندانی، برخی تحمیل چنین شرایطی به کارگران را نتیجه فقدان اتحادیه‌های کارگری مستقل و سرکوب فعالانی چون آقای شهابی دانستند.

بعضی به شوخی مواردی را به شرکت هل نسبت دادند که واقعا در میان دستورالعل رفتاری شرکت نبودند.

عده‌ای هم از تجربه‌های مشابه در محیط‌های کاری خود گفتند.

این نکته هم مطرح شد که در شرایطی که کارگران کارخانه‌های مختلف با مشکل ماه‌ها حقوق معوقه مواجهند، نظم و ترتیب در شرکت هل و برخی ملاحظاتش درباره کارگران، از جمله تشویق آنان به ورزش، قابل توجه است.

با اینکه بیشتر اظهارنظرها در انتقاد از شرکت هل بود، بعضی کاربران با این انتقادها همدلی نداشتند.

آیا شما در محیط کار خود تجربه‌های مشابهی دارید؟