64 سال پیش در چنین روزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالگرد کودتای ۲۸ مرداد

شصت و چهار سال پیش، در چنین روزی، دولت ملی محمد مصدق با کودتایی مورد حمایت آمریکای و انگلیس سقوط کرد. وزارت خارجه آمریکا امسال برای اولین بار اسناد مهمی را از آن کودتا از طبقه بندی محرمانه خارج و منتشر کرد. اسنادی که در هزار صفحه منتشر شد و ابعاد بیشتری از نقش آمریکا و بریتانیا و نیز همکاری دو روحانی سرشناس ایران در برانداختن محمد مصدق فاش کرد. این کودتا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.