نماز اجباری و اساسنامه جنجالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نماز اجباری و اساسنامه جنجالی

انتشار یک عکس و جزئیات اساسنامه یک کارخانه در ایران بین کاربران شبکه‌های مجازی جنجال به پا کرد و پای وزارت کار را به میان کشید. از انتقاد از سخت گیری رئیس کارخانه گرفته که خواندن نماز را اجباری کرده تا تحسین از او به خاطر کارآفرینی.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط