انتقاد علی مطهری از برگزار نشدن دادگاه برای محصوران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد علی مطهری از برگزار نشدن دادگاه برای محصوران

علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه پرسید چرا با درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی مخالفت می‌شود؟ آقای مطهری در نامه‌ای خواستار "تمکین به قانون" شده و گفته "باید سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود. دیروز آقای محسنی اژه ای گفت خروج نیروهای وزارت اطلاعات از محل حصر خانگی مهدی کروبی واقعیت ندارد.

آقای کروبی در اعتراض به حضور این نیروها در خانه و با خواسته برگزاری دادگاه علنی اعتصاب غذای خشک کرده بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از شش سال و نیم است در حبس خانگی اند. سعیده هاشمی گزارش می دهد.